Handicapregulering i Klubber i klubben

I Esbjerg Golfklub spiller ca. halvdelen af vore medlemmer i klubber i klubben, hvilket måske er en af årsagerne til, at vi ved årsskiftet havde mere end 800 medlemmer, som ikke blev omfattet af årsrevisionen.En af de helt store idéer med handicapsystemet er, at vi skal have et handicap der tilnærmelsesvis afspejler spillernes formåen.

Det siger sig selv, at når vi ikke aflevere scorekort til registrering, så vil vores handicap heller ikke afspejle vores aktuelle formåen.

I handicapudvalget tror vi, at Esbjerg Golfklubs medlemmer kan blive meget bedre til at få reguleret deres handicap, hvis vi giver en hånd med. De senest oplyste regler fra januar i år, fra DGU, siger at en klub i klubben skal opfylde nogle enkle regler, for at vi kan betragte klubbens runder som tællende runder:

  1. Klubben skal mindst en gang om året modtage nye medlemmer
  2. Klubbens runder skal være åbne for alle klubbens medlemmer
  3. Alle runder i klubben skal have en startliste.

Udvalget har derfor besluttet, at betragte de runder der foregår i Klub i klubben regi som tællende turneringer, med følgende fortolkninger og forudsætninger:

Ad punkt 1.

Klubben i klubben skal hvert år modtage nye medlemmer, hvis man skønner der er plads til det i klubben i klubben.

 

Ad punkt 2.

Alle medlemmer i Klubben i klubben skal have mulighed for at deltage i klubben i klubbens runde.

 

Ad punkt 3.

Klubben i Klubben skal ved hver runde, der skal betragtes som tællende, udfylde en startliste. Af denne liste skal alle klubben i klubbens medlemmer være repræsenteret ved DGU-nummer og navn. Efter afslutning af den tællende runde overfører turneringslederen de enkelte medlemmers score til listen, som derefter afleveres i scorekort postkassen eller på kontoret.

Klubben i klubben må ikke selv indberette disse lister.

Medlemmer der ikke er medtaget på startlisten, bør ikke gå i bold med medlemmer der er på startlisten. Begrundelse: Startlisten er et udtryk for en tællende turnering og i tællende turneringer går der ikke spillere med, der ikke deltager i turneringen.

Når alle tre punkter er opfyldt betragtes runden som en tællende runde.

Hvad opnår vi ved at gøre det på denne måde?

Kort fortalt får vi gjort langt de fleste runder til tællende runder, uden at vi gør brug af de sparsomme EDS-runder der er til rådighed, hvilket igen gerne skulle føre til et meget mere retvisende handicap for den enkelte spiller. I udvalget tror vi, at det er sjovere at score omkring 30 point på 18 huller end at slide sig frem til 18-20 point.

image_pdfimage_print